Projekční činnost ALPHA NORTH BAU

Naše projekční kancelář zajistí veškerou projektovou dokumentaci ve všech stupních a na všechny typy staveb a autorský dozor projektanta.

Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti k získání všech potřebných povolení a vyjádření dotčených úřadů.

Nabízíme vám tuto projekční činnost:
  • Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Výrobní dokumentace
  • Stavební povolení